Notsjö glasbruk

Finlands äldsta glasbruk är både lugnt och energiskt på en gång. Det första besökarna möter vid ankomsten till byn är den unika miljön: byggnaderna från 1850-talet med deras pittoreska träarkitektur. Inne i byggnaderna glöder och susar det däremot medan glasblåsarna och formgivarna som arbetar vid glasugnarna skapar nytt. I byn arbetar också många konsthantverkare och konstnärer från andra branscher, bland andra en metall- och guldsmed, bildkonstnär samt yrkesutövare inom textil och keramik.
Man får fritt följa med arbetet och det är fritt tillträde till exempel till glashyttan. Det är alltid lika fascinerande att se på medan den glödande heta sirapsaktiga glasmassan formas till ett färdigt objekt. Järnet glöder med samma hetta medan smeden tar upp det från ässjan för att smida det med smideshammaren. I bildkonstnärens ateljé kan man följa med hur en målning sakteligen blir klar. Om du själv vill prova på något material under ledning av en yrkesperson kan du genom att komma överens i förväg tillverka exempelvis egna pärlor, blåsa glas eller smida järn.
Framtida glasblåsare utbildas i yrkesinstitutet Ammattiopisto Tavastia som finns i Notsjö. Man får också följa med elevernas arbete i glashyttan.
Sedan 1793 har man blåst glas i Notsjö utan avbrott. Till exempel Oiva Toikkas världsberömda fåglar har flugit ut i världen från glasbruket. Den konstnärliga utvecklingen är starkt influerad av till exempel Kaj Franck (1911–1989) som i tiotals år arbetade som konstnärlig ledare för Notsjö glasbruk.
Dagens glasbruk bygger på en lång historia. De gamla byggnaderna används alltjämt som utställnings-, butiks- eller arbetslokaler. Hela miljön är en av Museiverket fastställd byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY). Det är mycket populärt att ta en liten promenad i byn och gå längs samma rutter som de som arbetade i glasbruket promenerat i över 220 år.


Designmuseet Notsjö, glasmuseet Prykäri
Notsjö glasmuseum är ett helhetskonstverk planerat av professor Kaj Franck. Franck planerade rumsarkitekturen i museet, vitrinerna och valde föremålen som skulle ställas ut. Prykäri öppnades för allmänheten 1977. Idag är Prykäri en del av Designmuseet.
En rundtur i glasmuseet avslöjar intressanta tidsepoker och detaljer ur Notsjös och glastillverkningens historia. Under en guidad rundtur kan du höra historier om bland annat hur Kaj Franck, Saara Hopea, Gunnel Nyman och Stockmanns varuhus är förknippade med Notsjö. Samtidigt får man en kort kurs i glastillverkningens teori.
Ytterligare information och gruppbokningar:
Iittala Outlet Notsjö
+358 20 439 3527

Butiker och verkstäder
Butikerna i glasbruksbyn håller öppet året runt. I verkstäderna gör man utöver produkter och konst också formgivnings- och planeringsarbete. Verkstäderna har individuella öppethållningstider men de håller alla öppet enligt överenskommelse.
Ytterligare information:
+358 20 439 3527

Guidningar
Guidade rundturer i glasbruksbyn för grupper med förhandsbokning.
Ytterligare information och bokningar:
Iittala Outlet Notsjö
+358 20 439 3527

 

Notsjö Glasbruks kulturstiftelse,

www.nuutajarvensaatio.fi/#!framsidan/qs2tk

Notsjö Glasbruks kulturstiftelse fick statspriset i design 7.12.2016.

Priset som beviljas av statens arkitektur-, formgivning och miljökonstkommission delades ut av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen på onsdagen i Helsingfors. Priset på 13 500 euro betalas ur tipsmedel.

Finlands glasmuseums vänner rf.,

http://www.suomenlasimuseonystavat.fi/svenska